دوفصلنامه نقد دینی | شماره ۸

درآمد

 دین در ایران قرن چهاردهم خورشیدی | یاسر میردامادی

پرونده

یهودیان ایران در سده‌ی چهاردهم خورشیدی | امیرعلی فلاحیان

آیین یارسان در ایران قرن چهاردهم خورشیدی | سیده بهناز حسینی

اسماعیلیان ایران در قرن چهاردهم خورشیدی | داریوش محمدپور

نگاهی اجمالی به جامعه بهائی ایران در قرن چهاردهم | ایقان شهیدی

تحلیل ریشه‌­های جامعه شناختی-الهیاتیِ بنیادگرایی در ایران قرن چهاردهم | محمدمسعود نوروزی

اسلام، جامعه و سیاست در قرن سیزدهم و چهاردهم خورشیدی | قسمت اول | حسن یوسفی اشکوری

روحانیت شیعه در قرنی که گذشت | حسن فرشتیان

تئوریهای کلامی و فلسفی اصلاحگران دینی معاصر در ایران: مورد قرآن‌گرایان | خلیل الرحمان طوسی

داستانِ یک قرن نواندیشی دینی | سید هادی طباطبایی

خارج از پرونده

غرب و دین: اساطیر، دانش و ایدئولوژی | دنیل دوبوییسون

پدیدارشناسی دین در برابر بازسازی دین | علیرضا سمنانی

نواندیشی دینی، آفات و برکات | رضا بهشتی مُعز

کتابخانه

فهم منهای شناخت؛ روایتی از «درس‌گفتارهای فلسفه‌ی زبان» محمد مجتهد شبستری | یاسر میردامادی

تماشاخانه

تاریکی جعبه سیاه شرودینگر | روایتی از سریال «تاریک» | علی فاتحی

طنزینه

استفلاس (استفتائات فلسفی) | بای: محمود فرجامی