دریافت نسخه پی‌دی‌اف

فهرست | دوفصلنامه نقد دینی | شماره ۱۰

سخن سردبیر

دین در ایران قرن چهاردهم خورشیدی (۳) | یاسر میردامادی

پرونده

گرایش زردشتیان به بهائیت در اواخر دوره قاجار | محمدهادی نجاتی گرانی

مندائیان معاصر در ایران | حسین خندق‌آبادی

اسلام، جامعه و سیاست در قرن سیزدهم و چهاردهم خورشیدی (قسمت سوم) | حسن یوسفی اشکوری

سید کمال حیدری، متفکری در حصر | سید خلیل الرحمان‌ طوسی

تاریخچه‌ی نواندیشی دینی در افغانستانِ قرن چهاردهم | عبدالبشیر فکرت

خارج از پرونده

در ستایش تنبلی | مت کورتراپ

غرب و دین، مفهومی محوری – جهان‌هایی منفرد | نویسنده: دنیل دوبوییسون | مترجم: محمد میرزایی

اقبال فیلسوف نظریه خودی | حسن حنفی | ترجمه محمد مسعود نوروزی

تکمیل چرخش اشعری‌گرانه؛ نقدی بر آراء عبدالکریم سروش در باب دعا و اختیار | علیرضا معزی

مولا و عبد عربی یا خدا و انسان قانونی؟ دو دیدگاه متفاوت از صدر و سیستانی | ماهان بیداد

بازخوانی انتقادی آراء حجاب در ادوار فقه: بررسی حکم حجاب موی سر زنان | محمد موسوی عقیقی

کتابخانه

مروری انتقادی بر کتاب ورود اسلام به ایران | کوثر میررضی

رویه‌های الهیاتی و اخلاقی تکنولوژی‌های مدرن، نگاهی به کتاب تفکر در مورد تکنولوژی اثر کارل میچام | حسین کاجی

یک کتاب در یک گفتگو

منتقد فهم مصباح از عدالت‌ام | گفت‌وگو با احمد واعظی | درباره کتاب‌اش بازاندیشی عدالت اجتماعی

نویسنده کتاب تباکی در گفتگو با نقد دینی: نواندیشی دینی نباید نمادهای دین را تنها با عقل بسنجد